26 Haziran 2007

ölüm nedir?


ÖLÜM Nedir?

İslâmî bir perspektiften bakıldığında, ölüm korkulacak bir olay değildir. Zira ehl-i iman için ölüm;
• Vazife-i hayat külfetinden bir terhis
• Dünya meydanındaki imtihanda, talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydos
• Öteki âleme gitmiş yüzde doksan dokuz ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesile
• Hakiki vatanına ve ebedi saadet makamına girmeye bir vasıta
• Dünya zindanından cennet bostanına bir dâvet
• Şefkatli Yaratıcının fazlından, kendi hizmetine mukabil ücret almaya bir nöbet
• Yüzde doksan dokuz ahbabın toplandığı yer olan âlem-i berzaha bir kavuşma kapısı
• Ebedi hayata ünvan ve başlangıç.
• Yer değiştirmek
• Ruhun serbest kalışı
• Ebedi hayata bir dâvet
• Sonsuz hayatın başlangıcıdır.

Küçük bir âlem olan insan ölümden kurtulamadığı gibi, büyük bir insan olan âlem de ölümden kurtulamayacaktır. Alemin ölümüne “kıyamet” diyoruz.

Kıyamet Nedir?
• Dünyanın eceli ve sekeratıdır. Kıyametten sonra, ebedi ve baki âhiret âlemi gelecektir. “Ahirete iman”, imanın esaslarındandır.

Ahiret inancı:
• Toplum hayatının ve insanın şahsiyetinin en temel esasıdır.
• İnsanın saadet ve kemalatının temelidir.
• Mutlak ihtiyaç içinde olan insana, kuvvetli ve yeterli bir hazine
• Bir saadet ve lezzet vesilesi
• Bir medar-ı istimdat, bir merci, bir dayanak noktası
• Dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı tesellidir.

Ahiretin iki menzili vardır Cennet ve CehennemKısaca Cennet ve Cehennem nedir;
• Yaratılış ağacından ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesi
• Şu kâinat silsilesinin iki neticesi
• Akıp giden olayların ve arzın mânevî mahsüllerinin iki mahzeni
• Ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan akıp giden varlıkların iki havuzu
• Lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligâhıdır.

Rabbim hepimize İmanla kabre girmeyi nasip etsin ve cehennem azabından uzak tutsunRabbim Rızasına uygun hareket etmemizi sağlasın ve Cennetine nail etsin...

MEHMET ABİ..

10 Haziran 2007


Huzuru buluyorum yeşilin içinde,
Gölün kenarında,suyun sesinde,
Küçük bir ev düşlüyorum hayallerimde,
Yeşilliklerin içinde bir evim olsun..
Huzurum olsun..
İçinde sevdiğim olsun,
Hayat olsun,
Yaşamaya değer bir hayat olsun..

Ama nerde olsun?
Sevdiğimin yanında olsun..
Sonsuza kadar kalalım orda..
Karanlıkların ötesinde bir yerde..
Umudun ışıldadığı,
Karamsarlığın yok olduğu yerde..
Saçlarımı okşayan rüzgarın ellerinde..
Yüreğime dokunan seslerin izinde..

Korkuyorum karanlıkta sensiz kalmaktan..
İçinde bir parça beni bulamamaktan..
Çözülmeyen zincirin tam ortasında..
Seni her yağmurdaki gözyaşımda bekliyorum..
Yağan yağmurla birlikte akan gözyaşımı siliyorum..
Yeni umutlara,mutluluklara,sevgilere açılan kapıdan..
Yavaş ve güvenilir adımla girmeyi deniyorum..